Chương trình Montessori 0-3

Môi trường Nido tuân thủ về mặt diện tích, tỉ lệ trẻ với số cô, số m2/trẻ theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Montessori Mỹ (AMS). Toàn bộ lớp học của NIDO được trang bị đầy đủ giáo cụ Montessori theo đúng chất lượng và chủng loại tiêu chuẩn Quốc tế.

Lớp Montessori 0-3 tuổi

Ảnh : Góc đọc sách của lớp 0-3 tại Nido Preschool

Chương trình Montessori 0-3 kéo dài 1,5h làm việc/ngày và hướng dẫn cá nhân cho trẻ với mục tiêu như sau:

  • Rèn luyện kĩ năng tự phục vụ theo nhu cầu sinh hoạt thực tế (kĩ năng tự thay quần áo, các kĩ năng chăm sóc bản thân v.v.…)

  • Các hoạt động hỗ trợ sự tự lập của trẻ (kĩ năng vận động tinh, kĩ năng tự vệ sinh, chăm sóc môi trường, chuẩn bị thực phẩm đơn giản)

  • Hoạt động vận động thô (vận động các cơ lớn, vận động chéo chi)

  • Hoạt động đọc sách và phát triển ngôn ngữ (thơ, truyện)

  • Hoạt động nghệ thuật

  • Hoạt động phát triển giác quan

Lớp Montessori 0-3 tuổi

Ảnh : Môi trường Toddler Class 0-3 tuổi tại Nido Preschool