Giáo dục nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật sáng tạo

Nghệ thuật là một công cụ biểu đạt giống như ngôn ngữ, và Nido muốn các em bé của mình được ươm mầm để biết cách sử dụng “công cụ” này. Nido hợp tác với trung tâm nghệ thuật Art Garden, là không gian nghệ thuật truyền cảm hứng với các chương trình điều phối nghệ thuật cho cả trẻ em và người lớn, để giúp nghệ thuật trở thành một công cụ biểu đạt tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ cũng như trở nên gần gũi với cuộc sống.

Nido thiết lập xưởng nghệ thuật với nguồn nguyên liệu phong phú để giáo viên và các em bé có thể thực hiện những ý tưởng sáng tạo đa chất liệu của mình.

Nghệ thuật là một ngôn ngữ của tâm hồn

Ảnh : Giờ học nghệ thuật của các em bé tại Nido Preschool

Nghệ thuật là một ngôn ngữ của tâm hồn

Ảnh : Giờ học nghệ thuật của các em bé tại Nido Preschool

Nghệ thuật là một ngôn ngữ của tâm hồn

Ảnh : Giờ học nghệ thuật của các em bé tại Nido Preschool