Cơ sở vật chất

Nido là một ngôi trường nhỏ xinh đẹp tại rừng cây Ecopark với diện tích gần 500m2, với 75% diện tích trong số đó là không gian của cây và hoa, sân chơi cát và nước, đồ dùng từ gỗ tự nhiên và ngập khí trời. Trường có 02 lớp học dành cho em bé 3-6 tuổi với diện tích 100m2/lớp, quy mô 25 trẻ/ lớp; 02 lớp học 18-36 tháng với diện tích 45m2/lớp, quy mô 15 trẻ/lớp.

Image Name

Ảnh : Phòng học với đầy đủ giáo cụ Montessori tại Nido Preschool

Image Name

Ảnh : Phòng học lứa tuổi 3-6 tuổi Nido Preschool

Image Name

Ảnh : Phòng học lứa tuổi 0-3 tuổi Nido Preschool

Image Name

Ảnh : Sân chơi cỏ tự nhiên đầy nắng, có bảng đen tại Nido Preschool

Image Name

Ảnh : Góc sân trường vào mùa hè có hoa tường vi nở tại Nido Preschool