Chương trình tiếng Anh

Chúng tôi coi trọng việc trẻ trải nghiệm và thẩm thấu tiếng Anh bằng cách tự nhiên, một cách đều đặn và lặp lại.

Với trẻ 0-3:

Trẻ có thời gian làm việc với giáo viên nói tiếng Anh trong lớp (người nước ngoài) trong suốt giờ Montessori buổi sáng với các hoạt động:

  • Storytelling: Giáo viên sẽ kể cho em bé nghe một câu chuyện (những câu chuyện này sẽ được lặp lại nhiều lần, bởi đây là nhu cầu của em bé trong giai đoạn này)

  • Music & Movement: Mọi kiến thức đối với đứa trẻ sẽ được thẩm thấu dễ dàng qua các phương thức nghệ thuật, và tiếng Anh cũng vậy. Học bằng âm nhạc, ngôn ngữ cơ thể là cách chúng tôi giúp đứa trẻ kết nối với giáo viên và kết nối với ngôn ngữ này.

  • Other Activities: Hoạt động thủ công, nghệ thuật, trò chơi, hỏi đáp, show and tell đều được kết nối với phần câu chuyện (storytelling) và âm nhạc – vận động (music & movement) nói trên, giúp em bé có được sự kết nối tri thức và xâu chuỗi sự hiểu biết của mình.

  • Đọc sách, hướng dẫn các hoạt động cá nhân và tương tác cá nhân với trẻ.

Giáo trình tiếng Anh được Nido tổng hợp và biên soạn dựa trên các bộ truyện và chương trình nổi tiếng trên thế giới, như truyện Eric Carle, Potato Pals, Biscuit, Little Fox, Super Simple Songs…. để khơi gợi niềm yêu thích tiếng Anh cho em bé ở lứa tuổi này.

Học sinh trường Nido Preschool được học bằng phương pháp nhúng ngôn ngữ

Ảnh : Giờ học tiếng Anh của các em bé tại Nido Preschool

Với trẻ 3-6:

Trẻ có thời gian làm việc với giáo viên nói tiếng Anh trong lớp (người nước ngoài) trong suốt giờ Montessori buổi sáng với các hoạt động:

  • Phonics: Việc học Phonics trong lứa tuổi mầm non sẽ khác với các cấp học khác, con được tiếp xúc và cảm nhận các âm và phát triển vốn từ vựng liên quan bằng lắng nghe âm thanh, các trò chơi, ngôn ngữ cơ thể và giao tiếp tự nhiên. Chương trình chúng tôi sẽ được xây dựng trên nền tảng giáo trình ngôn ngữ tiếng Anh Montessori, kết hợp với kho tư liệu từ một số giáo trình Phonics khác được Nido tổng hợp và chọn lọc để hỗ trợ phát triển từ vựng, hình thành kĩ năng phát âm, kĩ năng đọc cho bé.

  • Storytelling, Music & Movement: Việc bồi dưỡng niềm yêu thích tiếng Anh thông qua các phương thức nghệ thuật là một phần không thể thiếu trong chương trình hoạt động của Nido.

  • Math & Science: Với những trẻ lớn và sẵn sàng, Nido bổ sung thêm chương trình Math & Science thông qua việc hướng dẫn cá nhân cho bé.

Image Name

Ảnh : Giờ học tiếng Anh của các em bé tại Nido Preschool

Image Name Image Name